Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng chuyên nghiệp - HOAMYCARE - Kinh nghiệm uy tín 10 năm.

Mẫu biên bản khảo sát vệ sinh nhà xưởng – HOAMYCARE

Mẫu biên bản khảo sát vệ sinh nhà xưởng – HOAMYCARE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         ————o0o———-

                                                                                 

   Hà Nội, ngày …. tháng  … năm 2022

 

BIÊN BẢN KHẢO SÁT KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VỆ SINH NHÀ XƯỞNG

V/v: Vệ sinh nhà xưởng

 

  1. Công trình
  2. Địa điểm
  3. Thời gian kiểm tra:

            Bắt đầu:  …, ngày …   tháng …   năm …

            Kết thúc:  …, ngày …   tháng …   năm …

  1. Thành phần tham gia khảo sát:

Đại diện bên A: 

  1. Ông :………………………………………..      Chức vụ : ………………………

Đại diện bên B: 

  1. Bà :………………………………………..      Chức vụ : ………………………..
  2. Nội dung khảo sát:

Các bên cùng nhau khảo sát Về việc vệ sinh nhà xưởng tại ………………………………………..  cụ thể:

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Khối lượng

1

Quét mạng nhện nhà xưởng

m2

1000

2

Vệ sinh tẩy rửa dầu mỡ sàn epoxy nhà xưởng

m2

1000
3 Vệ sinh kính mặt ngoài nhà xưởng m2 1000

4

Vệ sinh alumi mặt ngoài nhà xưởng

m2

1000

5

Xịt rửa mái tôn nhà xưởng

m2

1000

6

Tẩy rửa cáu cặn thiết bị sứ nhà vệ sinh

cái

1000

7

Tẩy rêu đường bê tông xung quanh nhà xưởng

m2

1000

8

Giặt ghế nhân viên

chiếc

1000

9

Giặt ghế Sofa nỉ phòng lãnh đạo

bộ

6

10

Làm sạch, đánh bóng sàn đá tự nhiên khu vực văn phòng

m2

1000

 5. Kết luận:

Biên bản được hoàn thành vào hồi… giờ… ngày… tháng… năm…… đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe; đã được thống nhất giữa các bên liên quan và biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

   
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0962639779